Ontwikkelen van cursusmateriaal en training programma’s

Teneinde onze cursussen naadloos aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van onze klanten, beginnen wij onze trainingsprojecten met een analyse van de trainingsbehoeften waarbij zowel de klant als de toekomstige cursisten bij betrokken zijn. Deze analyse garandeert dat zowel de cursus inhoud als de methodologie zodanig gekozen worden dat ze voldoen aan de doelstellingen van beide partijen.

In deze fase van het project interviewt QTS de deskundige op het gebied van de cursusinhoud, de cursusdeelnemers en het management. Deze analyse wordt ook gebruikt om de kennis en ervaring van de cursisten te meten en om het te behalen niveau vast te stellen.

Het resultaat van de analyse is een voorstel voor de opbouw, inhoud en het afleveringsmechanisme van het trainingsprogramma. Na goedkeuring van dit voorstel, wordt het trainingsprogramma door QTS verder uitgewerkt en wordt het cursusmateriaal gemaakt. Een gedetailleerd agenda maakt een onlosmakend deel uit van het cursusmateriaal.

Methodologie, middelen en cursusmateriaal


Om de doelstellingen van de cursus duidelijk te maken en om cursisten goed voorbereid op een training te laten aantreden, kan QTS vooraf een test af nemen om het kennisniveau te testen.
De oefeningen, commerciële case studies, productoverzichten en concurrentie-onderzoeken die tijdens de trainingen worden gebruikt, zijn allemaal aangepast aan de lokale marktsituaties.

Trainingsmaterialen ondersteunen het leerproces en kunnen achteraf als referentie-materiaal gebruikt worden. QTS heeft een uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van cursusmateriaal in zowel elektronische als gedrukte vorm.