Training Aflevering


Cursussen kunnen op vele manieren en in vele talen (Engels, Duits, Frans, Nederlands) gepresenteerd worden. Dit is afhankelijk van de individuele wensen en behoeften van onze klanten.
Onze trainers hebben meer dan 15 jaar ervaring met het presenteren van professionele trainingen. Zij zijn in staat om hun les methodologie snel aan te passen aan een specifieke groep van deelnemers om het leerproces te optimaliseren. De unieke combinatie van hun talenkennis, marktkennis en technische en commerciële ervaring maakt dat trainingen gegeven door onze consultants zich onderscheiden van de anderen!

Klassikaal met cursusleider

De zeer interactieve sessies met vragen en discussies van de deelnemers stimuleren het leerproces. Deze vorm van interactie maakt de trainingssessies levendig, interessant en dragen ertoe bij dat onze docenten de cursus heel precies af kunnen stemmen op de wensen en behoeften van de cursisten. De resultaten van de evaluaties na afloop van de door ons gegeven trainingen zijn een duidelijke indicatie voor ons succes: een gemiddelde score van 4.73 uit 5.

Online Training

Online training of e-learning is een uitstekend middel om op een kost efficiënte wijze een grote doelgroep te bereiken. Om computerondersteunde training efficiënt te kunnen gebruiken is het belangrijk om adequate methodologieën en middelen te gebruiken. De cursussen die QTS ontwikkeld, maken gebruik van drie elementen: geluid, beeld en tekst. Een cursist hoort een presentator, ziet een bewegende presentatie en heeft toegang tot de tekst van de presentator. De cursist kan de presentatie tijdelijk stoppen en bladzijdes voor- of achteruitgaan. Op deze manier kan geleerd worden in eigen tempo, waar men wil en wanneer men wil. Online test faciliteiten kunnen beschikbaar gemaakt worden om de vooruitgang van de student te controleren.

Virtuele Klasruimte

Trainingen in een virtuele klasruimte combineren de voordelen van online en klassikale cursussen. Overal waar een internetverbinding beschikbaar is, kan de cursist aan de training deelnemen. Dit maakt het mogelijk om deel te nemen aan zeer interactieve klassikale cursussen in een aangename en stimulerende omgeving.
Door gebruik te maken van zeer geavanceerde conference of samenwerkingsapplicaties, is het mogelijk het theoretische gedeelte te combineren met praktijkoefeningen die individueel of in groepsverband kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kunnen gespecialiseerde trainingsprogramma’s op een zeer kostefficiënte wijze op wereldwijde schaal aangeboden worden. Reiskosten zijn overbodig geworden en ook cursusplanning is zeer flexibel.
In de loop van de jaren hebben QTS-consultants veel ervaring opgebouwd in het ontwikkelen en afleveren van training in een virtuele omgeving. Wij hebben de technieken van het traditionele lesgeven in een klasruimte aangepast aan deze nieuwe omgeving om optimaal te kunnen profiteren van alle mogelijkheden die een virtuele campus te bieden heeft. De virtuele campus omgeving kan ook gebruikt worden voor zelfstudie en oefeningen in e-lab uitgevoerd in eigen tempo zodat de virtuele leerervaring optimaal wordt benut.